تنت در خون شناور شد گل من/ نفس های تو پرپر شد گل من/ ز خون تو تموم خاک این دشت/ معطر شد معطر شد گل من ... نوحه سینه زنی شهادت حضرت قاسم علیه السلام از زبان امام حسین علیه السلام با نوای سید مهدی میرداماد.