تیغ ظالم نمی برد بوسگاه جد مرا/ از قفا ضربه می زند خنجر شمر بی حیا ... ذکر سینه زنی در شهادت امام حسین علیه السلام با صدای محمد حسین حدادیان.