روضه شهادت و ذکر مصیبت ابا عبدالله الحسین از زبان حاج سعید حدادیان در روز عاشورای حسینی.