داداش اصغرم بی تابی چرا/ خواهرت الهی بمیره/ اشکام ببین بجون بابا/ گریه کنی گریم میگیره ... نوحه سینه زنی در شهادت مظلومانه حضرت علی اصغر با نوای محمد حسین حدادیان.