هاچ روی برگ یک گیاه بازی بچه ها رو تماشا می‌کرد که توپ بچه روی سر هاچ افتاد وقتی خواست توپ بچه‌ها رو برای اونها ببرد با یک سوسک برخورد کرد که اجازه نداد هاچ از اونجا رد بشه و با عصبانیت هاچ رو کتک زد ....کارتون خاطر انگیز هاچ زنبور عسل