طلاب حوزه‌های علمیه در سراسر کشور تجمع اعتراض آمیز برپا کردند و به امریکا و صهیونیست درباره اقدامات ضد اسلامی هشدار دادند پرشورترین تجمع در شهر قیام و فقاهت شهر قم و مدرسه فیضیه برگزار شد ....