هر گاه یک چنین جسارت‌هایی می شود تلاش می کنند تا او را بسیار کوچک جلوه دهند مثلاً وقتی قرآن سوزی اتفاق افتاد این اقدام رو از طرف یک فرد دیوانه معرفی کردند و حالا گفتند که سازنده این فیلم یک فرد بی‌سوادی است یا بخشی بازیگران اظهار داشتند که از مضمون فیلم بی خبرند یعنی اقدام رو بسیار کوچک جلوه می‌دهند چه مقدار اقدام غرب از روی سهو است و چه مقدار از روی عمد بوده .... پاسخ سوال از زبان دکتر محمدجواد لاریجانی در گفتگوی ویژه خبری با موضوع چرایی اسلام ستیزی نظام سلطه به شیوه دوران جاهلیت