آموزش دوخت گل تیتانیوم یک مدل گل جدید با روبان‌های جدید در برنامه آذین با آموزش خانم معززدر برنامه خانواده در تاریخ (91/06/23)