گله گذاری رویانیان از اینکه چرا کلی پول خرج پرسپلیس شده اما قهرمان نشده .../ پیست حرفه‌ای برای قهرمان المپیک !!/ اشتباه گرفتن زمین بازی با رختکن در تیم هندبال تهران!/ متوسط هزینه‌های تیم لیگ برتر و ....