بنده ام بنده ولای توام/ تو جوادی و من گدای توام/ عاشق صحن با صفای توام ... نوحه سینه زنی در روز شهادت امام محمد تقی علیه السلام با نوای گرم حاج حسن خلج و موسی رضایی .