در این انیمیشن بسیار زیبا و کوتاه مریم و داداش کوچولوش متوجه می شوند که گرد و غبار روزه را باطل می کند ....