برنامه نود مورخ 91/05/30 و گزارشی کوتاه از لحظات حساس و گلهای بازی های این هفته فولاد خوزستان- مس کرمان، و صبای قم - فجر شهید سپاسی، همراه با مصاحبه مربیان.