نماهنگی دلنشین در مدح امیرالمومنین علیه السلام، او چشمه هدایت/او بلند مرتبه ترین انسانهاست/ او تو را از سختی های قیامت نجات می دهد، به زبان عربی همراه با زیرنویس فارسی اختصاصی سایت تبیان