برنامه نود مورخ 91/05/23 - پرویز مظلومی از مربیان فوتبال به صورت تلفنی به سوالات مطرح شده پاسخ می دهد . فردوسی پور سوالاتی چون نقش ایشان در فوتبال مس کرمان و حواشی ایجاد شده در این باشگاه ...