نماهنگی زیبا در وصف شاه نجف امیرالمومنین حضرت علی (ع) ویژه شب های قدر برگرفته از برنامه ماه عسل .