«اهدنا الصراط المستقیم» یعنی خدایا هم راه من ، راه مستقیم باشد و هم درست حرکت کنم و این راه تنها راه خدا و اولیای خدا می باشد و ...