در این کلیپ کوتاه و آموزنده با خواص دارویی گل کلم که تقریبا زیاد استفاده می شود آشنا می شویم..