یک بیمار دیابتی ایا می تواند روزه بگیرد؟ صحبت های دکتر خوش نیت را در مورد این سوال حتما ببینید...