ماه ماه عاشقی است / ماه نور و آیه ها / روشنی را پیشه کن / در گذر از سایه ها / نماهنگ زیبا ویژه ماه رمضان با آهنگسازی محسن حسینی ، شعر از بیژن ارژن به خوانندگی رضا طیبی .