برنامه نود مورخ 91/05/02 - موضوعات این هفته فوتبال از قبیل «انتخاب پر حرف و حدیث شیرینی ، حرف و حدیث راجب به خودرو برای بازیکنان ، عدم برگزاری جام حذفی سوژه رسانه ها و ...