نه از تو بی گلایه تر...نه از تو بی صدا ترم.... خوابشو هر شب می بینم.... اسمشو هر روز می برم.....نماهنگ زیبایی با صدای رضا صادقی