نم نم جاده ی عشقه توی شرجی روی دریا ...دامنش خلیج فارسه ریشه هاش تمام دنیا....نماهنگ بسیار زیبای موج و صخره با صدای رضا صادقی