به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست.....عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست...نماهنگ سنتی بسیار زیبا با صدای شهرام ناظری