بین الحرمین آمده عید.. میلاد ماه و گل خورشید...این عید سه روزه ای که دارد...در سینه ی خود هزار ها عید... نماهنگی بسیار زیبا به مناسیبت اعیاد شعبانیه با صدای محسن داداشی