نقل روایتی از آیت الله بروجردی که دو فرشته‌ای که در شانه راست و چپ است یکی حسنات را می‌فرستند و یکی سیئات رو می‌فرستد و ..... سخنان شیوا و ماندگار مرحوم آیت الله حق شناس در برنامه ماه خدا از شبکه یک سیما