چشمات خمار عشقه...اگه قلبت شکار عشقه ..همه این،ا نشون قدم تکسوار عشقه...سینه ی صحرا می خونه ،حسین ......ماهی دریا می خونه، حسین............نماهنگی بسیار زیبا به مناسبت تولد امام حسین(ع)