نماهنگی دلنشین و تاثیرگذار بمناسبت حلول ماه مبارک رمضان همراه با زیرنویس فارسی ، خدایا به حرمت این ماه بزرگ، عبادات ما را قبول کن ، خدای بخشنده و شنوا و دانا برای ما بهترین اعمال را بنویس .