گزارش جالب و دیدنی از حاشیه دیدار رهبری در دیدار بیش از هزار نفر از زنان نخبه فرهیخته و مجاهد دنیای اسلام و ابراز احساسات میهمانان از این دیدارصمیمی و نزدیک