اخراج مدیر کل شبکه خبری بی بی سی خبر پر سر و صدای سایت های خارجی / انتشار فایل ویدئویی در سایت های خبر مبنی بر بی اعتنایی کشتار غیر نظامیان توسط نظامیان امریکایی/ خبر پخش فیلم پشت پرده نشست های منافقین با بعضی سناتورهای امریکایی/ و .....