ای دختر ایرانی اصیل و نجیب/ ای بهترین و با اصالت / حجاب زیبای محلی و لباس های رنگین تو/ همه بر قامت نجیب تو زیباست/ .... نماهنگ بسیار زیبای نجابت با صدای حسین صفامنش و شعر کار از امیر شیرزادی