مسجد مباهله، همان مسجد الاجابه است. این مسجد در فاصله 300 متری شمال شرقی بقیع واقع شده است و هر گاه مردم مدینه بنای خواندن نماز باران دارند، به مسجد الاجابه رفته، نماز باران می‌خوانند که به سرعت هم اجابت می‌شود ...