صدها تن از زنان فعال در عرصه‌های فرهنگی سیاسی رسانه‌ای احزاب و تشکل‌های اسلامی از 85 کشور جهان در تهران جمع شدند تا استراتژی کلان در نقش آفرینی زنان مسلمان در فرایند بیداری اسلامی را ترسیم کنند