وزیر اطلاعات در روز ملی سربازان گمنام در گزارشی از اشراف اطلاعاتی ایران بر فعالیت سرویس های جاسوسی دنیا گفت : در حالی که سرویس های جاسوسی دشمن برای به راه انداختن جنگ نرم ...