علی یارمه کارمه دار و ندارمه/ علی ذکر تپش های دل بی قرارمه/ علی آبمه نونمه خونمه وصله جونمه/ علی ذکر تلاطم و راز جنونمه ... نوحه سینه زنی (شور) با نوای محمد حسین حدادیان.