بابا پاشو ببین یتیما برا شفای زخمت کاسه شیر آوردن/ بابا با دیده های گریون موندنتو به دست امن یجیب سپردن ... مراسم عزاداری مولای متقیان با صدای حاج احمد نیکبختیان در شب 21 ماه رمضان.