نیمه شب بود از بهشت خدا / ناله و سوز و آه می آمد / شعله های غم بزرگ کسی / از دل سرد چاه می آمد / بی کسی بود و بغض سنگینی / در گلوی یتیم های علی ... زبانحال فرزندان امام علی علیه السلام در سوگ شهادت پدر در شام شهادت امیر المومنان با نوای حاج محمود کریمی .