کم ما و کرم و لطف و صفای بی حدت/ دل ما و حرم و شوق طواف مرقدت/ می شینم گوشه‌ی ایوون طلات شاید آقا/ بشینه روی سرم غبار رفت و اومدت ... نوحه سینه زنی (واحد) در توسل به شاه مردان علی علیه السلام در شام شهادت حضرت با صدای حاج سید مهدی میرداماد.