در روز دوم رزمایش پیامبر اعظم (7) سپاه پاسداران ، موشک های زمین به زمین نیروی هوا فضا آغاز شد و موشک های با برد بلند ، متوسط و کوتاه با موفقیت شلیک شد و ...