هزینه کردن از بیت المال برای تیم های فوتبال ، اخذ مجوز برای وارد کردن خودروهای لوکس نظییر مازراتی ، کم شدن 60 لیتر از بنزین تاکسی ها و ...