پس از انتخاب نامزد اسلام خواه مصر محمد مرسی مردم این کشور همچنان به جشن و شادی خود ادامه می دهند میدان بزرگ قاهره و شهرهای دیگر شاهد حضور مردمی است که با غلبه بر موانع داخلی و خارجی توانسته اند یک گام دیگر در تکمیل انقلاب خود بردارند