براساس اعلام کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از شمارش آرا مشخص شد که محمد مرسی نامزد اسلامگرا پیروز انتخابات شد تا به این ترتیب مرسی اولین رئیس جمهور اسلامگرا پس از دوره مبارک باشد