سرودی خوش آهنگ با صدای حاج احمد قدمی به مناسبت میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام .... یه جایی تو دنیا همه براش می میرند / تموم حاجتا را همه ازش می گیرند / بین دو نهر آبه خاکش خاک بهشته / خدا به عشق ارباب گل اونو سرشته ...