ابرم و بارش بی پروایم / موجم و همسفر دریایم / مثل خورشید کویری خشکم / مثل مهتاب شب صحرایم .... شعر خوانی حاج محمود کریمی در شب میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام.