امشب مستم به ارباب دل بستم / کی می رسه به شش گوشه دستم / تو لیلی من به عشقت مجنون / می خونند امشب همه از دل و جنون ... مدیحه سرایی حاج محمود کریمی در خجسته میلاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام .