شهر دل ها را پیام آور تویی*در جهان خورشید نام آور تویی*ای تو جانت محرم روح الامین *یا محمد رحمه للعالمین.....نماهنگ زیبایی در مدح حضرت محمد (ص) با صدای حمید رضا گلشن