سلام ای سر غرق خون روی نیزه / سلام ای گل لاله گون روی نیزه / کجا بودی ای مهر آواره من / روی نیزه ها ماه صد پاره من ... سینه زنی واحد با نوای حاج احمد واعظی در شب وفات حضرت زینب سلام الله علیها .