حاج محمود کریمی در روز میلاد مولای متقیان خاطره ای از سفر حج به همراه حاج سعید حدادیان تعریف می کند که با خنده های مکرر حضار روبرو می شود .