نه مراست قدرت آن که دم زنم از جلال تو یا علی / نه مرا زبان که بیان کنم صفت کمال تو یا علی / شده مات عقل موحدین همه در جمال تو یا علی / چو نیافت غیر تو آگهی ز بیان حال تو یا علی / نبرد به وصف تو ره کسی مگر از مقال تو یا علی ... بیعت دوباره با مولای متقیان علی علیه السلام از زبان سید مجید بنی فاطمه در شب 13 رجب .