علی مرتضی تا چشم بگشود / خدا فرمانروایی را به او داد / برای حل درد و رنج مردم / خدا مشگل گشایی را به او داد … شعر و سرودی بسیار زیبا در مدح و منقبت مولا علی بن ابیطالب علیه السلام با صدای برادر رحیمی .