شاهنشاه اریکه قدرت اباالحسن / اسطوره صلابت و غیرت اباالحسن / یا والی ولی ید حق بنده ی خلف / یا مظهر العجائب عالم شه نجف ... بیان صفات علی عیه السلام در قالب شعری زیبا توسط حاج مهدی اکبری در شب میلاد با سعادت حضرت.